Perearsti valimine

  • Esitage isiklikult  (avaldus perearstile)
  • Vastsündinud lisatakse nimistusse automaatselt.
  • Perearst võib keelduda Teie võtmisest oma nimistusse juhul kui Teie alaline elukoht ei asu perearsti teeninduspiirkonnas.