Haigestumine

  • Töövõimetust põhjustava tervisehäda korral tuleb perearstikeskusega ühendust võtta haigestumise esimesel päeval ning see fikseerida. Tagantjärele töövõimetuslehti ei väljastata.
  • Kui Teie ise või pereliige haigestub, nõustab Teid esialgu telefoni teel pereõde, kes hindab tervislikku seisundit, annab soovitused koduseks raviks ja leiab sobiva aja vastuvõtule.