Kodukord

 • Kohapeal palume kanda maski.
 • Välisrõivad palume enne kabinetti sisenemist jätta riidevarna.
 • Vastuvõtule pääsemiseni palume patsientidel oodata ooteruumis, kuni Teid kabinetti palutakse.
 • Kui patsient ei saa tulla kokkulepitud ajal vastuvõtule, palume kindlasti teatada, vastasel korral tehakse patsiendi haigusloosse sissekanne vastuvõtule mitteilmumise kohta. Haiguslehel oleva patsiendi haigusleht lõpetatakse ja haiguslehele tehakse märge vastuvõtule mitteilmumise kohta.
 • Tõendi saamiseks tuleb varuda aega, näiteks kaitseväelaste tervisetõendi saamiseks võib olla järjekord kuni 15 päeva.
 • Perearsti ja pereõe vastuvõtule tuleb alati registreeruda
 • Ühele patsiendile on planeeritud vastuvõtuajaks 30 minutit.
 • Mitme pereliikmega tulles peab igale pereliikmele registreerima eraldi aja
 • Vastuvõtule registreerimisel küsitakse põhjust (näiteks äge haigestumine, tõendisoov, retseptide pikendamine jne)
 • Vastuvõtule palume tulla 5 minutit varem.
 • Vastuvõtule tulles palume oodata ooteruumis, kuni arst või õde teid kutsub
 • Ägedalt haigestunud patsiente võtab esmalt vastu pereõde.
 • Kui Te ei saa kokkulepitud ajal vastuvõtule tulla, palume sellest võimalikult kiiresti teatada
 • Palume mõistvat suhtumist, kuid Teid registreeritakse teise arsti vastuvõtule. See on vajalik, et tagada kiirem arstiabi, sest perearstid osalevad aeg-ajalt täiendkoolitustel, puhkavad või on haiguslehel. Meie keskus on tudengite õppebaas.
 • Kui Te haigestusite ning vajate töövõimetuslehte, siis kontakteeruge esimesel päeval pereõega, et saaksime avada töövõimetuslehe, anda esmased ravisoovitused ning kokku leppida aeg vastuvõtule.
 • Haiguslehti tagantjärele ei vormistata!
 • Kui vajate saatekirja eriarsti visiidile, tuleb eelnevalt registreerida aeg perearsti vastuvõtule. Saatekirja ei ole vaja järgmiste arstide vastuvõtule: silmaarst, naistearst, naha-ja suguhaiguste arst, psühhiaater, hambaarst
 • Tellitud retseptid  saab osta apteegist järgmisel tööpäeval. Kroonilisel haigel peab kodus olema vähemalt paari nädala varu oma rohtudest.