Informatsioon

Arsti vastuvõtt (kindlustatule)TASUTA
Koduvisiit
(v.a. rasedad alates 12. rasedusnädalast rasedakaardi ettenäitamisel ja kuni 2-aastased lapsed)
5 EUR
MOOTORSÕIDUKIJUHI MEDITSIINILINE LÄBIVAATUS
A; B; C; D; E; R kategooria mootorsõidukid
35 EUR
Relvaluba35 EUR
Arstitõend täiskasvanud edasiõppijale15 EUR
Kaitseliidule esitatav tõend35 EUR
Kindlustusfirmale esitatav tõend30 EUR
Laenutaotleja ülevaatus30 EUR
Kindlustamata inimesed:
Arsti esmane visiit35 EUR
Arsti korduv visiit25 EUR
Õe esmane visiit20 EUR
Õe korduv visiit15 EUR
Retsepti väljastamine15 EUR
 TERVISETÕEND 15 EUR
TERVISETÕENDI VÄLJASTAMISEKS VAJALIKUD PROF.
UURINGUD:

-kopsude röntgenülesvõte (makstakse röntgenis)
13.18 EUR
Tervisetõendid
Tõendid, mis väljastatakse politsei, kohtuorganite või haigekassa nõudmisel, on tasuta.
Alus: Viljandimaa Perearstide Seltsi Koosoleku otsus 5.01.2022