Hinnakiri

Arsti vastuvõtt (kindlustatule)TASUTA
Koduvisiit
(v.a. rasedad alates 12. rasedusnädalast ja kuni 2-aastased lapsed)
5 EUR
Mootorsõidukijuhi med. läbivaatus
1. A;B kategooria mootorsõidukid R-kategooria traktorid ja liikurmasinad45 EUR
2. C;D;E kategooria45 EUR
Tervisedeklaratsiooni väljatrükk5 EUR
Tervisetõendi väljatrükk paberkandjal5 EUR
Relvaluba50 EUR
Arstitõend täiskasvanud edasiõppijale25 EUR
Kaitseliidule esitatav tõend20 EUR
Kindlustusfirmale esitatav tõend35 EUR
Laenutaotleja ülevaatus50 EUR
TÕEND VÄLISRIIKI MINEKUKS (tööle, õppima)50 EUR
MUUD TERVISETÕENDID25 EUR
Kindlustamata inimesed:
Arsti esmane visiit45 EUR
Arsti korduv visiit30 EUR
Õe esmane visiit25 EUR
Õe korduv visiit20 EUR
Retsepti väljastamine20 EUR
Vaktsineerimine10 EUR
TERVISETÕEND25 EUR
TERVISETÕENDI VÄLJASTAMISEKS VAJALIKUD PROF.
UURINGUD:

-kopsude röntgenülesvõte (makstakse röntgenis)
 19.27 EUR
Tervisetõendid
Tõendid, mis väljastatakse politsei, kohtuorganite või haigekassa nõudmisel, on tasuta.

Alus: Viljandimaa Perearstide Seltsi Koosoleku otsus 01.04.2024