Hinnakiri

Arsti vastuvõtt (kindlustatule) TASUTA
Koduvisiit
(v.a. rasedad alates 12. rasedusnädalast ja kuni 2-aastased lapsed)
5 EUR
Mootorsõidukijuhi med. läbivaatus
A,B-kategooria mootorsõidukid
R-kategooria traktorid, liikurmasinad
25 EUR
C,D,E-kategooria 35 EUR
Tervisedeklaratsiooni väljatrükk 2 EUR
Tervisetõendi väljatrükk paberkandjal 1 EUR
Relvaluba 30 EUR
Arstitõend täiskasvanud edasiõppijale 10 EUR
Kaitseliidule esitatav tõend 10 EUR
Kindlustusfirmale esitatav tõend 15 EUR
Laenutaotleja ülevaatus 30 EUR
Tõend välisriiki minekuks (tööle, õppima) 20 EUR
Muud tervisetõendid 10 EUR
Kindlustamata inimesed
Arsti esmane visiit 20 EUR
Arsti korduv visiit 15 EUR
Õe esmane visiit 15 EUR
Õe korduv visiit 10 EUR
Retsepti väljastamine 10 EUR
Dermtest visiit ja uuritav sünnimärk 25 EUR
Dermtest iga järgnev uuritav sünnimärk 10 EUR
Tervisetõendid
Tõendid, mis väljastatakse politsei, kohtuorganite või haigekassa nõudmisel, on tasuta.